Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose

Tittel

Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne sykdommen

Commission Decision of 21 December 1992 recording the compliance by certain Member States or regions with the requirements relating to brucellosis (B. melitensis) and according them the status of a Member State or region officially free of the disease

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 21.3.1994 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

Whereas, in the United Kingdom, Ireland, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, the Federal Republic of Germany and certain regions in France, brucellosis (B. melitensis) has been a notifiable disease for at least five years; whereas no case has been confirmed officially there for at least five years and vaccination has been banned there for at least three years; whereas it should therefore be put on record that they comply with the conditions laid down in Annex A, Chapter 1.II (1) (b);

Whereas, in addition, the Member States or regions referred to above undertake to satisfy the provisions laid down in Annex A, Chapter 1.II (2); whereas, consequently, the Member States and regions in question should be accorded officially brucellosis (B. melitensis) free status;

Whereas the measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Veterinary Committee,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.1992
Anvendelsesdato i EU
06.01.1993

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31993D0052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro