Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EF) 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 21.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 18.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ 21.10.2020)

Økologisk landbrug — nye tilladt input og forlænget undtagelse for ikke-økologiske høner og ikke-økologisk proteinfoder

Om dette initiativ

Den foreslåede retsakt er en ajourføring af det input, der er tilladt i økologisk produktion, og tager udgangspunkt i de seneste rapporter fra ekspertgruppen med henblik på teknisk rådgivning om økologisk produktion (EGTOP).

Grundet mangel på økologisk opdrættede kyllinger til æglægning og mangel på proteinfoder forlænges undtagelsen for brug af følgende med et år:

• ikke-økologisk opdrættede kyllinger (til æglægning)

• maksimalt 5 % ikke-økologisk proteinfoder til svine- og fjerkræarter.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 21 oktober 2020 - 18 november 2020 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2020)5712178

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet