Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
02.03.2018

2018/179

22.09.2018
24.09.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
28.09.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark
22.03.2018

2018/173

22.09.2018
24.09.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
24.05.2018

2018/176

22.09.2018
27.09.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status
09.04.2018

2018/178

22.09.2018
24.09.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
22.09.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
30.12.2017

2018/129

07.07.2018
29.08.2018
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
20.11.2017

2018/105

01.06.2018
07.09.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
11.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
10.04.2018

2018/140

07.07.2018
10.07.2018
Unionslisten over ny mat
19.01.2018

2018/138

07.07.2018
10.07.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
19.01.2018

2018/139

07.07.2018
10.07.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat
19.01.2018

2018/138

07.07.2018
10.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
28.08.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
10.08.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
17.07.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
10.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
04.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania
26.06.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
02.06.2018
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
06.07.2018
06.07.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader
29.06.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
19.07.2017

2018/128

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
28.03.2018

2018/127

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
29.03.2018

2018/127

07.07.2018
26.07.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
26.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
29.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
26.03.2018

2018/130

07.07.2018
26.07.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
28.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
15.02.2018

2018/129

07.07.2018
26.07.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
28.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
25.07.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
23.07.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
02.05.2018

2018/137

07.07.2018
10.07.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
06.09.2018

2018/136

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
19.03.2018

2018/135

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
06.02.2018

2018/132

07.07.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
08.08.2018

2018/132

08.08.2018
09.07.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
07.02.2018

2018/132

07.07.2018
09.07.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
01.01.2018

2018/133

07.07.2018
09.07.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
01.01.2018

2018/126

07.07.2018
09.07.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin

2018/124

01.01.2019
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
07.02.2018

2018/125

07.07.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
08.02.2018

2018/125

07.07.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
22.03.2018

2018/123

07.07.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Ungarn, Polen og Romania
19.06.2018
Minstestandarder for vern av svin
10.03.2009

2010/038

01.05.2010
18.02.2003
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
23.06.2017

2018/103

01.08.2018
04.06.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
22.11.2017

2018/104

01.06.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia
13.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
11.04.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
27.03.2018
03.04.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
22.02.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
04.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
29.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
03.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
02.01.2018

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
25.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
25.12.2017

2018/079

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
15.03.2018

2018/080

28.04.2018
11.05.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland
17.05.2018
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil
16.05.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
08.05.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
12.02.2018

2018/085

28.04.2018
30.04.2018
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2018

2018/084

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
12.02.2018

2018/078

28.04.2018
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
08.11.2017

2018/077

28.04.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
02.08.2017

2018/004

10.02.2018
25.04.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
02.08.2017

2018/004

10.02.2018
25.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
26.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
21.04.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019

2018/035

01.01.2019
17.04.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019

2018/035

01.01.2019
17.04.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland
27.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland
17.03.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland
08.03.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia
22.03.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
21.03.2018
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
01.03.2018
15.03.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia
03.02.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
20.12.2017
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen
08.12.2017

Sider