Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
26.12.2018

2019/052

30.03.2019
04.04.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
31.01.2019

2019/059

30.03.2019
01.04.2019
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
29.09.2018

2019/063

30.03.2019
30.03.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
25.10.2018

2019/058

30.03.2019
29.03.2019
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
26.11.2018

2019/058

30.03.2019
29.03.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
06.06.2018

2019/062

30.03.2019
30.03.2019
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
06.06.2018

2019/062

30.03.2019
30.03.2019
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
11.04.2018

2019/061

30.03.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
01.05.2019

2019/055

01.05.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
01.05.2019

2019/055

01.05.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
01.11.2018

2019/055

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018

2019/060

30.03.2019
30.03.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018

2019/060

30.03.2019
30.03.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
26.01.2019

2019/054

30.03.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
01.04.2018

2019/054

30.03.2019
01.04.2019
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
21.03.2018

2019/056

Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
26.03.2019
25.03.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
13.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
22.02.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
01.02.2019
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
26.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
25.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Unionslisten for ny mat: rettelse
13.08.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
24.02.2019
08.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.02.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
26.01.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
23.01.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
12.02.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
14.01.2019
14.01.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
05.02.2019
05.02.2019
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
06.11.2018

2019/002

09.02.2019
12.02.2019
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
03.09.2018

2019/001

09.02.2019
11.02.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
23.04.2018

2019/007

09.02.2019
11.02.2019
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
23.04.2018

2019/008

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
26.06.2018

2019/006

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
01.01.2019

2019/010

09.02.2019
11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
05.12.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
05.06.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
05.06.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (emballasje)
27.10.2006

2005/097

27.10.2006
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
01.01.2019

2018/229

01.01.2019
18.01.2019
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
01.07.2018

2018/230

06.12.2018
11.12.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
01.08.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
01.08.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
17.10.2018

2018/234

06.12.2018
10.12.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
03.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
02.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
03.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
12.08.2018

2018/234

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
02.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
08.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
07.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
28.11.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
18.12.2018
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
18.10.2004

2005/002

09.02.2005
12.04.2005
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
01.07.2018

2018/229

06.12.2018
06.12.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
08.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
06.11.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
08.11.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
31.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
24.10.2018
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
09.11.2018
11.11.2018
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar
01.12.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
08.12.2018
08.12.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
30.07.2018

2018/226

06.12.2018
10.12.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
19.06.2018

2018/236

06.12.2018
06.12.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
03.06.2018

2018/237

06.12.2018
05.12.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
23.04.2018

2018/237

06.12.2018
05.12.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.11.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
01.03.2018

2018/228

06.12.2018
06.12.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
01.01.2019

2018/230

01.01.2019
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
01.01.2019
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
12.12.2017

2018/225

06.12.2018
06.12.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
05.06.2018

2018/222

06.12.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
01.01.2019

2018/223

01.01.2019
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
13.07.2018
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
16.11.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
11.08.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
15.11.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
15.05.2018

2018/208

27.10.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
17.05.2018

2018/208

27.10.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
11.10.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
11.08.2018
08.10.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2017

2018/175

22.09.2018
24.09.2018
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
25.01.2005

2007/133

01.05.2010
05.01.2007
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
19.08.2018
12.09.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
21.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
26.06.2018

2018/177

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser
27.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker
24.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209
27.05.2018

2018/176

22.09.2018
24.09.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern
02.03.2018

2018/179

22.09.2018
24.09.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
28.09.2018

Sider