Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.04.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
27.03.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
27.03.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
30.03.2020
15.04.2020
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
28.10.2019

2020/056

01.05.2020
30.04.2020
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
19.08.2019

2020/058

01.05.2020
04.05.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
13.02.2020

2020/051

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.02.2020

2020/051

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
25.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
25.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
26.08.2019

2020/050

01.05.2020
05.05.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion
07.04.2020

2020/052

01.05.2020
04.05.2020
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
28.11.2019

2020/054

01.05.2020
04.05.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
01.04.2020

2020/055

01.05.2020
04.05.2020
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
08.07.2019

2020/057

01.05.2020
04.05.2020
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
14.12.2019

2020/049

01.05.2020
07.04.2020
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
05.08.2018

2019/107

01.06.2019
28.04.2020
Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder
01.04.2016

2016/068

30.04.2016
28.04.2020
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: status som sykdomsfrie kystsoner
01.11.2008

2010/114

11.11.2010
28.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
01.04.2020

2020/047

03.04.2020
06.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
07.04.2020
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
14.12.2019

2020/004

07.03.2020
07.04.2020
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
14.12.2019

2020/004

07.03.2020
07.04.2020
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
14.12.2019

2020/005

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
07.04.2020
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet
14.12.2019

2019/282

07.03.2020
07.04.2020
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
14.12.2019

2019/284

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
14.12.2019

2019/281

07.03.2020
07.04.2020
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
14.12.2019

2020/006

07.03.2020
07.04.2020
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
14.12.2019

2019/281

07.03.2020
07.04.2020
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
07.04.2020
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
07.04.2020
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
07.04.2020
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
14.12.2019

2020/003

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
14.12.2019

2019/280

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
14.12.2019

2020/002

07.03.2020
07.04.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll
14.12.2019

2019/279

07.04.2020
EU-referansesenter for dyrevelferd
29.04.2018

2019/206

07.03.2020
07.04.2020
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
01.09.2015

2016/004

06.02.2016
07.04.2020
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/216

14.12.2013
07.04.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
31.01.2019

2020/053

01.05.2020
04.05.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
17.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
13.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
27.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia
20.02.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
07.03.2020
07.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn
18.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
31.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn
27.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
09.01.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
02.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
09.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
15.03.2020
15.03.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
11.07.2021

2019/286

04.01.2020
13.03.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
07.07.2019

2019/286

04.01.2020
13.03.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
16.07.2019

2019/249

26.10.2019
04.03.2020
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
31.07.2019

2019/274

14.12.2019
04.03.2020
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
20.03.1999

2001/012

24.02.2001
01.05.2001
Behandling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling
20.09.2000

2001/012

24.02.2001
01.05.2001
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
17.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
30.06.2020

2021/022

06.02.2021
06.02.2021
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
01.01.2013

2014/256

01.08.2016
01.07.2015
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
01.12.2019
27.11.2019
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
18.06.2019

2019/278

14.12.2019
18.12.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
28.02.2019

2019/277

14.12.2019
18.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
31.01.2020

2019/287

13.07.2020
17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
25.04.2019

2019/285

14.12.2019
17.12.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
04.01.2020

2019/286

04.01.2020
17.12.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
30.08.2019

2019/291

14.12.2019
16.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
10.12.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
29.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
20.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
02.12.2019
03.12.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
29.10.2019

2019/294

14.12.2019
16.12.2019
Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
25.08.2019

2019/293

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
22.08.2019

2019/293

14.12.2019
16.12.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
12.06.2019

2019/292

14.12.2019
16.12.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
07.07.2019

2019/290

14.12.2019
16.12.2019
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
17.07.2014

2015/233

01.11.2015
12.11.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.10.2019

2019/275

14.12.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser
23.08.2018

2019/273

14.12.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
11.11.2019
15.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
13.11.2019

Sider