Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer

12.06.2010

Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner i matvarer av visse plantevernmidler
11.06.2010

12.06.2010

15.06.2010
Ekspertpanlene under det europeiske matvarebyrået EFSA
11.06.2010

12.06.2010

Kontroll av peanøtter forut for eksport fra USA til Europa
11.06.2010

12.06.2010

Medlemmer av styret til Den europeiske næringsmiddelmyndighet (EFSA)
11.06.2010

12.06.2010

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
11.06.2010

12.06.2010

15.07.2010
Krav til bearbeiding av melk og melkeprodukter
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Helsebestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Import fra visse tredjestater av fotografisk gelatin
11.06.2010

12.06.2010

Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Krav til visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr
11.06.2010

12.06.2010

14.06.2010
Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II
30.04.2010

01.05.2010

Europeisk poengsystem for yrkesutdanning (ECVET)
30.04.2010

01.05.2010

Europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning
30.04.2010

01.05.2010

Enkeltpersonselskapsdirektivet (12. selskapsdirektiv)
30.04.2010

01.05.2010

Publisitetsdirektivet (1. selskapsdirektiv): registrering og offentliggjøring av opplysninger
30.04.2010

01.05.2010

Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
30.04.2010

01.07.2011

03.09.2010
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak
30.04.2010

01.11.2012

06.06.2011
Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering)
30.04.2010

01.05.2010

01.01.2012
Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet
30.04.2010

01.05.2010

30.04.2010
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier)
30.04.2010

01.05.2010

30.04.2010
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.04.2010

01.01.2012
Forbedring av det indre marked
30.04.2010

01.05.2010

Oppdatering av EU-direktivet om kosmetiske produkter
30.04.2010

01.05.2010

01.11.2011
Innhold og merking av fluor i tannkrem
30.04.2010

01.05.2010

11.05.2010
Om bruk av visse hårfargemidler
30.04.2010

01.05.2010

15.07.2010
Lovgivning for kosmetiske produkter
30.04.2010

01.05.2010

04.05.2010
Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
30.04.2010

24.10.2012
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
30.04.2010

01.05.2010

Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer
30.04.2010

01.05.2010

31.05.2010
Unntaksbestemmelse for Storbritannia for frø av typen Avena strigosa Schreb
30.04.2010

01.05.2010

Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
30.04.2010

01.05.2010

Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
30.04.2010

01.05.2010

04.05.2010
Aktive og intelligente materialer i kontakt med matvarer
30.04.2010

01.05.2010

04.05.2010
Særnærdirektivet: næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding)
30.04.2010

01.05.2010

27.04.2010
Tilsetning av substanser i næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov
30.04.2010

01.05.2010

05.05.2010
Renhetskriterier for fargestoffer i mat (kodifisering)
30.04.2010

01.05.2010

06.05.2010
Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum
30.04.2010

01.05.2010

12.05.2010
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser (omarbeiding)
30.04.2010

01.05.2010

25.05.2010
Merkingsbestemmelser for vinsektoren (overgangsordning)
30.04.2010

01.05.2010

30.04.2010
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
30.04.2010

01.05.2010

Renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer til mat enn fargestoffer og søtningsstoffer
30.04.2010

01.05.2010

25.05.2010
Endring av listen over ingredienser som skal finnes på merkingen av næringsmidler
30.04.2010

01.05.2010

28.10.2008
Godkjenning av visse enzymprodukter som fôrtilsetning til slaktekyllinger, ender og slaktekalkuner
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til smågriser, slaktegris, og fjørfe
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningstoff til slaktekyllinger
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og ender
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Betingelser for handel med svin mellom land og regioner som er fri for Aujeszkys sykdom
30.04.2010

01.05.2010

14.11.2010
Minstestandarder for vern av svin
30.04.2010

01.05.2010

18.02.2003
Planer for nødvaksinering mot blåtunge
30.04.2010

01.05.2010

Tiltak mot klassisk svinepest i Tyskland
30.04.2010

01.05.2010

Endring av reglene for transport av dyr i forbindelse med blåtunge
30.04.2010

01.05.2010

07.05.2010
Erklæring om at visse regioner er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
30.04.2010

01.05.2010

Planer for utryddelse og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder i Tyskland
30.04.2010

01.05.2010

Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger
12.03.2010

01.11.2011

30.06.2011
Statistikker om informasjonssamfunnet
12.03.2010

13.03.2010

23.03.2011
Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO
12.03.2010

13.03.2010

23.03.2011
Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet
12.03.2010

13.03.2010

23.03.2011
Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger
12.03.2010

13.03.2010

13.03.2010
Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern
12.03.2010

01.01.2012

Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame
12.03.2010

13.03.2010

01.03.2001
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009
12.03.2010

13.03.2010

28.11.2009
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
12.03.2010

01.05.2013

05.04.2013
Det europeiske jernbanebyrået (endring)
12.03.2010

13.03.2010

12.03.2010
Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane
12.03.2010

13.03.2010

12.03.2010
Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
12.03.2010

01.04.2011
Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
12.03.2010

13.03.2010

01.07.2010
Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
12.03.2010

13.03.2010

Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser
12.03.2010

01.11.2010

Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser
12.03.2010

01.11.2010

Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
12.03.2010

01.11.2010

15.06.2019
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg
12.03.2010

01.11.2010

Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
12.03.2010

01.11.2010

15.06.2019
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
12.03.2010

01.11.2010

15.06.2019
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
12.03.2010

13.03.2010

07.03.2012
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V
12.03.2010

13.03.2010

19.05.2011
Fellesskapskodeks for veterinærlegemidler
12.03.2010

13.03.2010

10.06.2010
Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler
12.03.2010

13.03.2010

18.03.2010
Godkjenning av av et fôrtilsetningsstoff produsert av en type selenberiket gjær
12.03.2010

30.04.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, livkylling, slaktekalkun og avlskalkun
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av guanidineddikksyre som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Endring av navn på innehaveren av fermenteringsproduktet Amaferm
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser
12.03.2010

13.03.2010

Godkjenning av sinkkelat av metionin-hydroksy-analog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avlspurker
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf
12.03.2010

13.03.2010

30.04.2010
Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin)
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet "Elancoban"
12.03.2010

13.03.2010

22.03.2010
Omsetning av visse animalske biprodukter
12.03.2010

01.05.2010

03.05.2010
Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
12.03.2010

01.05.2010

03.05.2010
Fjerning eller bruk av animalske biprodukter
12.03.2010

01.05.2010

03.05.2010
Merking og transport av animalske biprodukter
12.03.2010

01.05.2010

Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
01.03.2010

01.05.2010

Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat
01.03.2010

01.05.2010

Visse hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
01.03.2010

01.05.2010

Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer
01.03.2010

01.05.2010

Offentlige kontroll av animalske produkter til konsum
01.03.2010

01.05.2010

01.10.2012
EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose
01.03.2010

01.05.2010

Grenseverdier for innhold av totalt flyktig basisk nitrogen (TVB-N) i fiskevarer
01.03.2010

01.05.2010

Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje
01.03.2010

01.05.2010

Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren
01.03.2010

01.05.2010

Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd
01.03.2010

01.05.2010

Retningslinjer og prosedyrer for elektronisk identifikasjon av sau og geiter
01.03.2010

01.05.2010

12.03.2010
Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
01.03.2010

01.05.2010

Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon
01.03.2010

01.05.2010

Bruk av flytende pepsin til påvisning av trikiner i kjøtt
01.03.2010

01.05.2010

01.10.2012
Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
01.03.2010

01.05.2010

Import av animalske produkter
01.03.2010

01.05.2010

Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
01.03.2010

01.05.2010

Mobilitet av unge volontører i Europa
29.01.2010

30.01.2010

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39
29.01.2010

30.01.2010

28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: WAS 39 og IFRS 7
29.01.2010

30.01.2010

28.10.2009
Felles koder for offentlige kontrakter (CPV)
29.01.2010

30.01.2010

24.02.2010
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
29.01.2010

30.01.2010

08.02.2010
Metode for vurdering av måloppnåelse for jernbanesikkerhetsdirektivet
29.01.2010

01.10.2010

29.01.2010
Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet
29.01.2010

01.10.2010

29.01.2010
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
29.01.2010

01.10.2010

19.07.2010
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper
29.01.2010

01.11.2011

Godkjent bruk av 17 kosmetiske produkter brukt til hårfarging
29.01.2010

30.01.2010

15.05.2010
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) - endring
29.01.2010

30.01.2010

19.05.2011
Forbud mot markedsføring av visse typer biocidholdige produkter
29.01.2010

30.01.2010

08.10.2010
Frist for innlevering av opplysninger om visse biocidholdige stoffer
29.01.2010

30.01.2010

Innhenting av opplysninger om persistente organiske forbindelser (POPs)
29.01.2010

30.01.2010

30.01.2010
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
29.01.2010

30.01.2010

08.10.2010
Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
29.01.2010

01.11.2010

24.10.2012
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
29.01.2010

01.11.2010

Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
29.01.2010

01.11.2010

Test- og opplysningskrav for importører eller produsenter av visse farlige stoffer
29.01.2010

01.11.2010

Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av thiamethoxam som aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av propiconazol som aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av difenacoum som et aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
29.01.2010

30.01.2010

Aromastoffer som brukes i eller på matvarer
29.01.2010

30.01.2010

16.02.2010
Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
29.01.2010

30.01.2010

13.07.2011
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer
29.01.2010

30.01.2010

Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr
29.01.2010

30.01.2010

Øvre grenseverdier for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler
29.01.2010

30.01.2010

01.02.2010
Diagnostisering av storfebrucellose
29.01.2010

30.01.2010

30.01.2010
Nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Romania
29.01.2010

30.01.2010

Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
29.01.2010

30.01.2010

18.02.2010
Import av ender fra Portugal og produkter av disse som er vaksinert mot fugleinfluensa
29.01.2010

30.01.2010

Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn
29.01.2010

30.01.2010

14.11.2010
Utryddelse og nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Slovakia
29.01.2010

30.01.2010

Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
29.01.2010

30.01.2010

Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen
29.01.2010

30.01.2010

Planer for nødvaksinering mot bluetongue
29.01.2010

30.01.2010

Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom
29.01.2010

30.01.2010

14.11.2010
Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
29.01.2010

30.01.2010

Minimumskrav til programmer for overvåking av blåtunge
29.01.2010

30.01.2010

27.02.2009
Koder for notifisering av dyresykdommer
29.01.2010

30.01.2010

Identifisering av hester (hestepass)
29.01.2010

30.01.2010

01.07.2010
Unntak for visse dyr fra utføringsforbudet i forbindelse med blåtunge
29.01.2010

30.01.2010

27.02.2009
Regioner i Polen som er fri for smittsom storfeleukose
29.01.2010

30.01.2010

Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge
29.01.2010

30.01.2010

01.02.2010
Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
29.01.2010

30.01.2010

25.06.2010
Regioner i Polen som er fri for enzootisk kvegleukose
29.01.2010

30.01.2010

Unntaksbetingelser for visse dyr av mottakelige arter fra uttransporteringsforbudet (bluetongue)
29.01.2010

30.01.2010

01.02.2010
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
04.12.2009

01.06.2010

01.01.2010
Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene
04.12.2009

05.12.2009

15.12.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 15
04.12.2009

05.12.2009

28.10.2009
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
04.12.2009

01.06.2013
Avlingsstatistikk
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Referansemetadata til det europeiske statistiske system
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Statistikk om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og investering i og fra utlandet
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Statistikkforordningen
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
04.12.2009

05.12.2009

04.07.2013
Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Endringer til forordningen om transport av avfall
04.12.2009

01.04.2010

01.05.2010
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
04.12.2009

01.01.2012

01.01.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av lystgass
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
04.12.2009

01.11.2012

Varemerkedirektivet
04.12.2009

05.12.2009

Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser
04.12.2009

05.12.2009

09.12.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Sør-Korea
04.12.2009

05.12.2009

05.02.2010
Kontrollapparatet for veitransport
04.12.2009

05.12.2009

10.02.2010
Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere
04.12.2009

05.12.2009

10.02.2010
Kontrollapparater på veiene og på autoriserte verksteder
04.12.2009

05.12.2009

Sosiale bestemmelser innen veitransport
04.12.2009

05.12.2009

10.02.2010
Innlandstransport av farlig gods: nasjonale bestemmelser
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Internationale regnskapsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser
04.12.2009

05.12.2009

23.02.2010
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet
04.12.2009

05.12.2009

09.03.2010
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
04.12.2009

05.12.2009

Brannsikkerhetskrav for sigaretter
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Barnesikring av lightere
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Forbud mot omsetning av biocidholdige produkter
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Ny frist for innsending av dokumentasjon for visse biocidprodukter
04.12.2009

05.12.2009

02.07.2011
Markedsføring av visse biocidstoffer
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Beregningsmetode for årlig salg av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere
04.12.2009

05.12.2009

24.10.2012
Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid)
04.12.2009

05.12.2009

Oppføring av tebuconazole som et aktivt stoff (biocid)
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Biocider - endret tidsfrist
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
04.12.2009

05.12.2009

20.10.2010
Markedsføring av biocidholdige produkter
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
04.12.2009

05.12.2009

01.01.2010
Klassifisering og merking av farlige stoffer
04.12.2009

05.12.2009

Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
04.12.2009

01.08.2010

01.07.2010
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr
04.12.2009

05.12.2009

17.03.2010
Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr
04.12.2009

05.12.2009

14.10.2010
Produkter til avansert terapi
04.12.2009

05.12.2009

18.12.2009
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og eksponering av forbrukere (2009-2011)
04.12.2009

05.12.2009

07.12.2009
Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever
04.12.2009

05.12.2009

07.12.2009
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
04.12.2009

05.12.2009

21.12.2008
Konsultasjonsforum for miljøvennlig design
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Maksimalverdier for plantevernmidlene azoxystrobin og fludioxonil i næringsmidler
04.12.2009

05.12.2009

07.12.2009
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus cereus til avlskaniner
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkeproduserende bøfler
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Opprettelse av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i dyrefôr
04.12.2009

05.12.2009

14.12.2009
Bruk av visse preparater av Bacillus licheniformis og B. subtilis i fôrblandinger
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazi
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger
05.02.2009

05.12.2009

24.03.2010
Krav til godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte
22.10.2009

23.10.2009

30.10.2009
Gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker
22.10.2009

23.10.2009

Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser
22.10.2009

23.10.2009

Tilsyn med foretakssammenslutninger
22.10.2009

23.10.2009

Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper
22.10.2009

01.11.2010

01.11.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
22.10.2009

23.10.2009

28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
22.10.2009

23.10.2009

28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 16
22.10.2009

23.10.2009

28.10.2009
Statistikk om innovasjon
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Endringer til forordningen om konjunkturstatistikk
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP)
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009
22.10.2009

23.10.2009

16.07.2009
Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer
22.10.2009

23.10.2009

26.10.2009
Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom
22.10.2009

23.10.2009

23.10.2009
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet
22.10.2009

01.04.2010

Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
22.10.2009

23.10.2009

Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
22.10.2009

23.10.2009

23.10.2009

Sider