Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for buprofezin m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromukonazol m.fl.
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14

Sider