Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Import og transitt av fjørfevarer fra Nord-Makedonia i forbindelse med Newcastle disease
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til demonstrasjons- og vurderingsformål
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til utstillingsformål
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt

Sider