Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgarien, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
19.08.2019
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
19.08.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
09.08.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
08.08.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
05.08.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
05.08.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
05.08.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
02.08.2019
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
02.08.2019
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
02.08.2019
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring
02.08.2019
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
01.08.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
31.07.2019
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
30.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
29.07.2019
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
29.07.2019
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
29.07.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
29.07.2019
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
29.07.2019
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
26.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
26.07.2019
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
23.07.2019
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
23.07.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
23.07.2019
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
22.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
19.07.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
16.07.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
12.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
10.07.2019
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
10.07.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
10.07.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.07.2019
EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
09.07.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
08.07.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
04.07.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
03.07.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
03.07.2019
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
03.07.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
01.07.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
01.07.2019
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
01.07.2019

Sider