Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
10.12.2018
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
07.12.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
07.12.2018
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
07.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
06.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
05.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
04.12.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
03.12.2018
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
03.12.2018
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
03.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
30.11.2018
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
29.11.2018
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
29.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
29.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
28.11.2018
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
28.11.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
28.11.2018
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
27.11.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
27.11.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
26.11.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
26.11.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
24.11.2018
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
23.11.2018
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
23.11.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
23.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
22.11.2018
Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding
21.11.2018
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
21.11.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019
21.11.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
20.11.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
20.11.2018
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
20.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
16.11.2018
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
16.11.2018
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
16.11.2018
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
15.11.2018

Sider