Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Sak anlagt av EFTAs overvåkningsorgan mot Norge og kunngjort av EFTA-domstolen 10.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.5.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2020
Fortolkende meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 28.4.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.4.2020
Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 27.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.3.2020
Endringene i revisjonsdirektivet som EU vedtok i 2014 sammen med revisjonsforordningen om krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Finansdepartementet forslår i lov- og samtykkeproposisjonen som ble fremmet 13. desember 2019 at de to rettsaktene gjennomføres i norsk rett gjennom ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Loven vil erstatte revisorloven fra 1999. Direktivendringene og forordningen har til formål å styrke revisjonskvaliteten, styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet, styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene og sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.12.2019. Beslutningen trer i kraft 1.2.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 13.12.2019

Sider