Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019
Dansk samlenotat offentliggjort 6.5.2019
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 24.4.2019. Norsk omtale publisert av Samferdselsdepartementet 2.5.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
EØS-notat offentliggjort 1.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.4.2019

Sider