Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 10.7.2019 og 11.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.7.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.6.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.6.2019

Sider