Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.9.2019
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.9.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.9.2019
Høring igangsatt av Luftfartstilsynet 24.7.2019. EØS-notat offentliggjort 24.8.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.8.2019
Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 2.8.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 24.7.2019

Sider