Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring igangsatt av Kommisjonen 13.7.2020
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2020 og 20.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 13.7.2020
Europaparlamentets behandling med pressemelding 9.7.2020 (enighet med Rådet, endelig vedtak). Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 10.7.2020
Europaparlamentet la 9. juli 2020 siste hånd på behandlingen av reformen av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme. De tre rettsaktene som inngår i kompromisset er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Det dreier seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere
Europaparlamentets behandling med pressemelding 9.7.2020 (enighet med Rådet, endelig vedtak). Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 10.7.2020
Europaparlamentets behandling med pressemelding 9.7.2020 (enighet med Rådet, endelig vedtak). Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 10.7.2020
Europaparlamentets behandling 8.7.2020 (enighet med Rådet; endelig vedtak)
Høring i forbindelse med evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evalueringen av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 3.7.2020
Høring om evaluering av hvitboken igangsatt av Kommisjonen 1.7.2020
Kommisjonens hvitbok fra 2011 inneholdt forslag til en serie tiltak for å redusere EUs avhengighet av oljeimport og minske CO2-utslippene fra transportsektoren med 60 prosent fram til 2050. Blant forslagene var forbud mot konvensjonelle bensin- og dieselbiler i byer og flytting av halvparten av godstrafikken på vei og personbiltrafikken mellom byer til tog og båt.
Høring igangsatt av Kommisjonen 1.7.2020

Sider