Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.10.2020
Konsekvensanalyse for planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 9.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 20.11.2020

Sider