Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Rådsbehandling med pressemelding 25.1.2021 (enighet med Europaparalementet)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021. Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.10.2020, 19.10.2020 og 4.11.2020 og 12.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.1.2021
Notat om mulig endring av kjøre- og hvilebestemmelser for bussjåfører lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 18.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.1.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.1.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.2.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.1.2021. EØS-notat offentliggjort 12.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.1.2021. EØS-notat offentliggjort 12.1.2021
Utkast til forordning lagt fram Kommisjonen 7.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.2.2021

Sider