Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 17.2.2021
Illustrasjon: Pixabay
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.1.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021
I EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv fra 2015 ble virkeområdet utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og det ble fastsatt skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.1.2021
Norsk forskrift kunngjort 23.12.2020
Norsk forskrift kunngjort 23.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020

Sider