Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Høring om veikart for planlagt handlingsplan igangsatt av Kommisjonen 7.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.6.2020 og kunngjort 6.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.6.2020 og kunngjort 6.7.2020
Høring om planlagt revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 1.7.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2020
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 23.6.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.6.2020

Sider