Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
13.12.2019 Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
12.12.2019 Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
12.12.2019 Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
11.12.2019 Statistikk: Prøveundersøkelse på inntekt- og levekårsområdet
11.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier
11.12.2019 Europeisk sosialstatistikk: kvalitetsrapporter
11.12.2019 Europeisk arbeidskraftundersøkelse: gjennomføringsbestemmelser
11.12.2019 Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
11.12.2019 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
11.12.2019 Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
11.12.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
11.12.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser, brexit
10.12.2019 Unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) brukt i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i vegetabilske oljeemulsjoner i flytende form
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladevarer
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargestoffpreparater til dekorasjon av eggeskall
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikkevarer
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønne-hemicellulose (E 426)
09.12.2019 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
07.12.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
06.12.2019 Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
05.12.2019 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
05.12.2019 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
05.12.2019 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om formeringsmateriale
04.12.2019 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
04.12.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
04.12.2019 Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
04.12.2019 Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
04.12.2019 Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
04.12.2019 Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
04.12.2019 Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
04.12.2019 Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
04.12.2019 Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
04.12.2019 Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser
04.12.2019 Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
04.12.2019 Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
04.12.2019 Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
04.12.2019 Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
04.12.2019 Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
03.12.2019 Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
03.12.2019 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
03.12.2019 Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
03.12.2019 Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
03.12.2019 Krav til datalinktjenester i det europeiske luftrommet: unntaksbestemmelser
03.12.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
03.12.2019 Godkjenning av allura red AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
03.12.2019 Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
03.12.2019 Godkjenning av natriumformat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.12.2019 Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
02.12.2019 Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall

Sider