Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
Rapport om operatører av vesentlige tjenester lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen og EUs medlemsland 9.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2019
EØS-notat offentliggjort 9.10.2019. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2019
Ifølge EU-domstolen kan europeiske domstoler beordre Facebook og lignende sider til å fjerne krenkende innhold fra sine plattformer på globalt plan. Det gjelder også innhold kopiert fra andre brukere. Det er Østerrikes høyesterett som har bedt EU-domstolen om en fortolkning i forbindelse med en sak mot Facebook. En tidligere politiker fikk opprinnelig medhold i at Facebook måtte blokkere visse nedsettende kommentarer slik at østerrikere ikke kunne se dem, men vedkommende har siden krevd at forbudet også må gjelde internasjonalt. Facebook er kritisk til dommen og sier i en uttalelse at den undergraver prinsippet om at et land ikke har rett til å påtvinge et annet land sine nasjonale regler om yttringsfrihet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport om midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 23.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.9.2019
EU-domstolen har slått fast at bruk av nødtjenesten 112 må muliggjøre lokalisering også av mobiltelefoner uten SIM-kort. Domstolens avgjørelse har bakgrunn i en kriminalsak i Litauen hvor en jente ringte 112 ti ganger før hun ble drept. Nødoppringningene lot seg ikke lokalisere, kanskje fordi telefonen ikke hadde SIM-kort. EU-domstolen mener imidlertid dette er irrelevant ifølge leveringspliktdirektivet.
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Høring om norske lov- og forskriftsendringer igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3.9.2019
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet og Rådet har også gjort vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC. De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken.
Foto: Forbrukerrådet
Høring igangsatt av Kommisjonen 9.8.2019
På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes.
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.7.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 25.7.2019

Sider