Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Veiledning lagt fram av Kommisjonen 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.5.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.4.2019
Ikrafttredelse 1.6.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Island 25.4.2019 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer
Europaparlamentets plenumsbehandling (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019
EØS-notat offentliggjort 4.4.2019

Sider