Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
01.07.2020
Europeisk forbrukeragenda
30.06.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
16.06.2020
EU-høring om minstelønn
03.06.2020
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport 2020
27.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
Strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
EU-handlingsplan mot hvitvasking av penger
07.05.2020
Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2020-2024
06.05.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Veiledning om personvern i forbindelse med covid-19-mobilapplikasjoner
17.04.2020
Første ERA-handlingsplan for koordinert forskning og innovasjon i forbindelse med covid-19-krisen
07.04.2020
Ny digital finansstrategi for Europa
03.04.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
03.04.2020
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet
18.03.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi
10.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn
05.03.2020
Europeisk klimapakt
04.03.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020
Hvitbok om kunstig intelligens
19.02.2020
Høring om regulering av markedet for finansielle instrumenter
17.02.2020
Covid-19-krisen: europeisk veikart for koordinert utfasing av restriksjonene
15.02.2020
EU-høring om europeisk krefthandlingsplan
04.02.2020
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
29.01.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
14.01.2020
EU-høring om europeisk rammeverk for kryptovalutamarkeder
19.12.2019
EU-høring om rammeverk for finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
19.12.2019
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
13.12.2019
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
31.10.2019
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
EU-høring om endringer til kapitalkravregelverket
11.10.2019
EUs koordinerte risikovurdering av sikkerheten i 5G-nett
09.10.2019
EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern
09.08.2019
EU-høring om statsstøtte til helse- og sosialtjenester av allmenn økonomisk betydning
31.07.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EU-høring om energisektoren med fokus på gassmarkedet
23.07.2019

Sider