Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Harmoniserte standarder for det indre marked
22.11.2018
Helse i Europa 2018
22.11.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene
23.10.2018
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019
23.10.2018
EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'
16.10.2018
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass
15.10.2018
EUs forbrukerundersøkelse 2018
12.10.2018
EU-strategi for bioøkonomi
11.10.2018
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019
11.10.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger
12.09.2018
EUs "State of the Union" 2018
12.09.2018
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
06.09.2018
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp
17.07.2018
EUs konkurransepolitikk i 2017
18.06.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming av maskinverktøy og sveiseutstyr
16.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
EU-høring om Basel III om finansstabilitet
16.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-høring om europeisk sportsuke
19.02.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming og energimerking av kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, TV-apparater, PCer og lamper
13.02.2018
Høring om EUs risikovurderinger for næringskjeden
23.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
EU-høring om styrket samarbeid om sykdommer som kan forebygges med vaksine
21.12.2017
EU-høring om utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer
18.12.2017
EU-høring om plastavfall i sjøen
15.12.2017
EU-høring om sikkerhet for togpassasjerer
08.12.2017
EU-høring om rapporteringer knyttet til det europeiske tilsynssystemet for finansielle tjenester
01.12.2017
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester
01.12.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017

Sider