Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Notat om evaluering av rekommandasjonen lagt fram av Kommisjonen 12.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 8.12.2020 og kunngjort 16.12.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 14.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 10.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 11.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 11.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 9.12.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.12.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.12.2020
Konklusjoner med pressemelding vedtatt av Rådet 1.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.12.2020
Rapport med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 12.11.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 28.10.2020
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.9.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.8.2020

Sider