Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet, unntatt budsjett)
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Særprogrammet for Horisont Europa inneholdfer detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.4.2019
Foto: Pixabay
Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2019
Mens Europakommisjonen har foreslått å doble budsjettet til neste Erasmus-program (2021-2027), mener Europaparlamentet en tredobling er nødvendig. Budsjettet er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. Kommisjonens forslag på totalt 30 milliarder euro er fordelt med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2019
Høring om norsk gjennomføring med hensyn til eiendomsmeglervirksomhet igangsatt av Finansdepartementet 25.3.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.3.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.3.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.3.2019
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 15.2.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Rådsresolusjon vedtatt 26.11.2018
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018

Sider