Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.02.2015
EØS-komitebeslutning 25.02.2015
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.01.2015
EØS-komitebeslutning 13.11.2014
EØS-komiteen vedtok 13. november 2014 gjennom skriftlig prosedyre å innlemme en forordningen (dette faktaarket) og en beslutning om EUs Galileo-program i EØS-avtalen. Galileo er et globalt satellittnavigasjonssystem (GPS) under sivil kontroll. EGNOS er et støttesystem for GPS, men vil på sikt også bli et støttesystem for Galileo. Den totale kostnaden ved Norges deltakelse i Galileo og EGNOS for perioden 2014–2020 er anslått til 1,55 mrd. kroner. Regjeringen hadde på forhånd innhentet Stortingets samtykke til norsk deltakelse i finansiering og gjennomføring av programmet.
Svensk departementsnotat offentliggjort 16.10.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 03.10.2014
Høring om evaluering av rekommandasjonen igangsatt av Kommisjonen 7.8.2019
Rapport utarbeidet for Kommisjonen lagt fram 22.09.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.09.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 04.09.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.07.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.07.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 03.07.2014
Rådsforordning publisert i EU-tidende 07.06.2014

Sider