Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 13.7.2020
Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020. Fortolkningsdommer [1] med pressemelding og [2] avsagt av EU-domstolen 9.7.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 30.6.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.6.2020
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 22.6.2020
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.6.2020
Norsk lov kunngjort 20.5.2020
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte forbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Både gjeldende og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 29.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.4.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Lovproposisjon trukket av Barne- og familiedepartementet 27.3.2020. Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 27.3.2020
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 18.3.2020
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.12.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.2.2020
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 5.12.2019

Sider