Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 5.9.2019 og 11.9.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 26.8.2019
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2019
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2019
Rapport fra Kommisjonen om "klikk selv"-bestillinger offentliggjort 16.7.2019
Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 8.7.2019 . Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europeisk tilgjengelighetslov for funksjonshemmede
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 22.5.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 22.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.7.2018
EUs reviderte forordning om merkning av tekstilprodukter skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.
EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider