Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.6.2016
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.6.2016
Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.12.2015
For å utnytte potensialet til e-handel, har Kommisjonen lagt fram til forslag til nytt regelverk for kjøp av on-line tjenester og varer på nettet. Forslagene skal også gi forbrukerne økt sikkerhet ved digitale kjøp over landegrensene. Tiltakene inngår i Kommisjonens strategi for det digitale indre marked. Samtidig foreslås det nye regler for opphavsrett (se egen sak)
EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 16.11.2015. Omtale publisert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 19.11.2015
Forslag trukket av Kommisjonen16.12.2014. Nytt forslag lagt fram 9.12.2015.
EØS-komitebeslutning 12.12.2014
EØS-komitebeslutning 12.12.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.06.2014
Konstitusjonelle prosedyrer gjennomført i Island; EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.04.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.12.2013

Sider