Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Dansk departementsnotat og samlenotat offentliggjort 19.1.2021. Rådsvedtak med pressemelding 21.1.2021.
Høring med pressemelding (sak 2) om intiativet om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 21.1.2021 med frist 15.4.2021
Høring med pressemelding (sak 2) om intiativet om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 21.1.2021 med frist 15.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 19.1.2021
Notat om planlagt evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 15.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.2.2021
Smitteberedskap
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.1.2021
Basert på erfaringer med koronapandemien la Europakommisjonen i november 2020 fram forslag om mer enhetlige tiltak i medlemslandene ved framtidige pandemier og tilsvarende kriser. Ved siden av tre konkrete lovforslag presenterte Kommisjonen også de første byggesteinene i "en europeisk helseunion". En oversikt over heleberedskapspakken finner du her.
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.1.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.1.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 5.1.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.1.2021
Notat om planlagt regelverk lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 3.2.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020. Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 21.12.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 17.12.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.12.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.12.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 15.12.2020

Sider