Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
EØS-notat offentliggjort 7.12.2018

Sider