Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 11.9.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.9.2019
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.4.2019 og 24.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 26.8.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 19.8.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 5.8.2019
Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.7.2019
Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.7.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019

Sider