Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sak anlagt av EFTAs overvåkningsorgan mot Norge kunngjort av EFTA-domstolen 10.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2020
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, er gjennomført i Norge ved lovendring i 2019.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 6.7.2020
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som ble vedtatt i 2018. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 25.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 18.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.6.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.6.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.6.2020
EØS-notat offentliggjort 6.6.2020
Forslag til fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020

Sider