Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Høring om norsk gjennomføring på livsforsikringsområdet igangsatt av Finansdepartementet 24.4.2013
Finansdepartementet sendte 24. april 2013 på høring et forslag til endring i forsikringsvirksomhetsloven som følge av en fortolkningsdom i EU-domstolen om anvendelsen av direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet. Etter norsk rett kan forsikringsselskaper ta hensyn til kjønn ved beregning av premier og ytelser i livsforsikring dersom kjønn er en bestemmende faktor for risikoen. Dette er imidlertid i strid med en kjennelse i EU-domstolen 1. mars 2011 (Test-Achatdommen). Europakommisjonen publiserte 13. januar 2012 retningslinjer om anvendelse av direktivet i lys av tolkning av dommen. Den foreslåtte norske lovendringen skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2013
Omtale av gjennomføringsrapport offentligjort av Norges EU-delegasjon 14.3.2013
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2012 (frist 5.3.2013)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.11.2012
EØS-notat offentliggjort 24.10.2012
EØS-notat offentliggjort 24.10.2012
Forslaget trukket av Kommisjonen. Kommentar fra statsråd Bjurstrøm i Arbeidsdepartementets pressemelding 13.9.2012
Kommisjonspresident Barroso informerte 12. september 2012 Europaparlamentets president Martin Schultz om at Kommisjonen vil trekke tilbake forslaget. I en pressemelding fra Arbeidsdepartementet 13. september 2012 omtaler statsråd Hanne Bjurstrøm dette som en klok beslutning, gitt den motstanden forslaget har møtt.
Dansk departementsvurdering offentliggjort 18.6.2012
EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012
EØS-komitevedtak notifisert av Island; ikrafttredelse 1.6.2012

Sider