Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.7.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.4.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.4.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.4.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 31.3.2020
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krever endring i norsk lovgivning. Vedtaket i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen er derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke i henhold til avtalens artikkel 103.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.3.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 5.3.2020

Sider