Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Rådsbehandling 26.3.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Europaparlamentets plenumsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Europaparlamentets plenumsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Europaparlamentets plenumsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.5.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 3.5.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019
Omtale av EU-rapport publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
4. statusrapport for energiunionen lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Statusrapport om fornybar energi lagt fram av Kommisjonen 9.4.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 17.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 1.4.2019
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs reviderte energimerkeforordning, som trådte i kraft i EU-landene 1. august 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget.

Sider