Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale av norsk høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.9.2020
EU ferdigstilte våren 2019 beslutningsprosessen for den såkalte "ren energipakken" med vedtakelse av revidert elmarkedsdirektiv og --forordning og endringer til regelverket for EUs energibyrå ACER. Europaparlamenet og Rådet vedtok tidligere nye bestemmelser om fornybar energi, energieffektivisering og et nytt styringssystem for energiunionen. En full oversikt over ren energipakken finner du her. Olje- og energidepartementet igangsatte 9. juni 2020 en høring om norsk gjennomføring av fire av rettsaktene i pakken.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.9.2020
Veikart for planlagt direktiv lagt ut på høring av Kommisjonen 14.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Høring om forslag til endringer i energiloven igangsatt av Olje- og energidepartementet 7.9.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.9.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 3.9.2020
Norsk ikrafttredelse kunngjort 31.8.2020
Norsk Lovtidend kunngjorde 31. august 2020 vedtak om ikrafttredelse av endringene til energiloven som gjennomfører EUs reviderte forordning for energimerking i norsk rett. Endringsloven trer i kraft 1. oktober 2020. Forordningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier.
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 27.8.2020
Europakommisjonen la i 2014 fram en handlingsplan for utviklingen av havenergi, som bølge- og tidevannskraft (ikke offshore vindkraft). I mai 2020 publiserte Kommisjonen et veikart for evaluering av utviklingen i perioden 2014-2020. Gjennom en høring høsten 2020 ønsker Kommisjonen innspill til den planlagte evalueringen av EUs politikk på havenergiområdet.
Årsrapport for 2018 lagt fram av Kommisjonen 25.8.2020
EØS/EFTA-landenes (reviderte) utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.8.2020
Innledende konsekvensanalyse om mulig revisjon av direktivet, inkludert pressemelding, lagt ut på høring av Kommisjonen 3.8.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2020
Veikart for planlagt meddelelse lagt ut på høring av Kommisjonen 16.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020

Sider