Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
Notat om mulig ny rettsakt lagt fram av Kommisjonen 23.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 27.1.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 16.12.2020. Svensk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.12.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om sletting fra EØS-avtalen
Forordningen ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018 etter en sak anlagt av en britisk produsent av støvsugere uten oppsamlerpose. Domstolen ga firmaet medhold i at metoden som skal benyttes for måling av energieffektivitet i forbindelse med forordningen, ikke tar hensyn til posefrie støvsugere. Kommisjonen meddelte at forordningen ikke lenger er i kraft fra 19. januar 2019. Den er derfor tatt ut av EØS-avtalen.

Sider