Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2012
Kommisjonen la 7. desember 2012 fram EUs årlige forbrukerundersøkelse. Rapporten er den tredje i rekken, og i årets rapport er også Norge og Island inkludert i tillegg til EUs 27 medlemsland. I hvert land har 500 personer vurdert situasjonen innen 51 sektorer med fokus på pris, kvalitet, valgfrihet, produktinformasjon, klagerett, tillit og andre forhold knyttet til forbrukerinteresser. Samlet scorer Norge litt lavere enn gjennomsnittet for Europa.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.11.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.10.2012
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.7.2012
Omtale av strategien publisert av EU-delegasjonen 4.6.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.5.2012
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.10.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2011
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2011
EFTA-kommentar til ekspertstudie oversendt Europakommisjonen 29.6.2011

Sider