Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.10.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 3.6.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.8.2013
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.3.2013
Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013
En norsk forskrift som gjennomfører endringer til EUs samarbeidsforordning for håndheving av felleskapsregelverket om forbrukervern over landegrensene, ble kunngjort 26. februar 2013. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2012
Kommisjonen la 7. desember 2012 fram EUs årlige forbrukerundersøkelse. Rapporten er den tredje i rekken, og i årets rapport er også Norge og Island inkludert i tillegg til EUs 27 medlemsland. I hvert land har 500 personer vurdert situasjonen innen 51 sektorer med fokus på pris, kvalitet, valgfrihet, produktinformasjon, klagerett, tillit og andre forhold knyttet til forbrukerinteresser. Samlet scorer Norge litt lavere enn gjennomsnittet for Europa.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.11.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.10.2012
Omtale av strategien publisert av EU-delegasjonen 4.6.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.5.2012
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.10.2011

Sider