Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter
22.01.2014
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi
20.01.2014
EU-høring om definisjonen av statsstøtte
17.01.2014
Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk
07.01.2014
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012
06.01.2014
EU-strategi for renere luft i Europa
18.12.2013
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer
17.12.2013
EU-strategi for bytrafikk
17.12.2013
EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering
16.12.2013
EU-høring om energimerkedirektivet og visse sider ved direktivet om miljøvennlig utforming
16.12.2013
EU-rammeverk om forventet endring og restrukturering
13.12.2013
EU-høring om felles gjennomføringsprosjekter for lufttrafikkstyring
12.12.2013
EU-høring om pasientsikkerhet og behandlingskvalitet
05.12.2013
Fremdriftsrapport om Schengen-informasjonssysetemet SIS II
02.12.2013
EU-politikk for fri bevegelse av personer
25.11.2013
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2012
17.10.2013
EU-strategi for infrastruktur for energi
14.10.2013
Virkninger på medlemslandenes velferds- og helsesystemer av personbevegelse
14.10.2013
Fremtidig regulering av markedet for elektronisk kommunikasjon
10.10.2013
EU-høring om legemidler til barn
09.10.2013
Kvinner i IKT-sektoren
03.10.2013
Evaluering av adgangen til beskyttede yrker
02.10.2013
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet)
02.10.2013
EU-høring om reduksjonsmål for marin forsøpling
25.09.2013
Innovativ undervisning og yrkesopplæring gjennom ny teknologi og åpne utdanningsressurser
25.09.2013
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2013
20.09.2013
Handlingsplan for EU-portalen Ditt Europa
17.09.2013
Ny europeisk indikator for måling av innovasjonsresultater
13.09.2013
Det indre marked for telekommunikasjon
11.09.2013
EUs handlingsprogram for kanaltransport - NAIADES II
10.09.2013
Søkelys på skyggebanker som kilde til risiko i finanssektoren
04.09.2013
EU-høring om retningslinjer for gjenbruk av offentlig informasjon
29.08.2013
Krav til barn som passerer Schengens yttergrenser
02.08.2013
EU-studie om fremtidig frekvensbehov for wi-fi og mobiltelefoner
01.08.2013
EU-arbeidsprogram for standardisering - 2013
31.07.2013
EU-høring om revisjon av grunnvannsdirektivet
30.07.2013
EU-strategi for internasjonalisering av europeisk høyere utdanning
11.07.2013
Offentlig-private partnerskap i forskningsprogrammet Horizon 2020
10.07.2013
EU-høring om miljøkonsekvenser av bygninger
09.07.2013
EU-høring om bærekraftig matproduksjon
09.07.2013
EU-høring om bruk av fosfor
08.07.2013
Blue Belt: Indre marked for maritim transport
08.07.2013
Inkludering av sjøtransport i EUs politikk for reduksjon av utslipp av drivhusgasser
28.06.2013
Full digitalisering av offentlige innkjøp
26.06.2013
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp
25.06.2013
EU-høring om tiltak for reduksjon av klimaeffekter fra internasjonal flytrafikk
21.06.2013
EU søker kandidater til ekspertgruppe om cloud-computing
21.06.2013
Merking av bygningers energieffektivitet: effekt på eiendomspriser
20.06.2013
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet
19.06.2013
Forbedring av kvaliteten på undervisning og læring i høyere utdanningsinstitusjoner
18.06.2013

Sider