Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen og EUs medlemsland 9.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport om midtveisevaluering av programmet lagt fram av Kommisjonen 23.9.2019
Foto: Forbrukerrådet
Høring igangsatt av Kommisjonen 9.8.2019
På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes.
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.7.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 25.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019
EU har vedtatt en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Veiledning lagt fram av Kommisjonen 29.5.2019
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.5.2019
Ikrafttredelse 1.6.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Island 25.4.2019 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer

Sider