Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 25.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019
EU har vedtatt en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Veiledning lagt fram av Kommisjonen 29.5.2019
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.5.2019
Ikrafttredelse 1.6.2019 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Island 25.4.2019 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer
Europaparlamentets plenumsbehandling (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019
EØS-notat offentliggjort 4.4.2019

Sider