Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet)
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 5.4.2019
EØS-notat offentliggjort 4.4.2019
Rapport lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 16.1.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 21.12.2018
Høring om norsk gjennomføring av pristaksregulering igangsatt av Samferdselsdepartementet 11.12.2018. Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2018
EUs nye BEREC-forordning vil senke maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre at norske forbrukere får tilsvarende prisreduksjoner fra samme dato, kan forordningens pris­bestemmelser bli gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen. Det fremgår av Samferdselsdepartementets forslag til forskriftsendringer som nå er på høring. Endringene vil gjelde det norske forbrukere betaler for å ringe eller sende SMS fra Norge til et annet land i EU/EØS-området. Den reviderte BEREC-forordningen ble publisert i EU-tidende 17. desember 2018. Av vedtaket går det fram at EØS/EFTA-landene i framtiden vil kunne delta i BERCs styringsorganer og arbeidsgrupper. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette har Norge, Island og Liechtenstein ikke villet innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2018

Sider