Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Rapport lagt fram av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 16.1.2019
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 21.12.2018
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.12.2018
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet og Rådet har også gjort vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC. De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken.
Høring om norsk gjennomføring av pristaksregulering igangsatt av Samferdselsdepartementet 11.12.2018. Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2018
EUs nye BEREC-forordning vil senke maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre at norske forbrukere får tilsvarende prisreduksjoner fra samme dato, kan forordningens pris­bestemmelser bli gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen. Det fremgår av Samferdselsdepartementets forslag til forskriftsendringer som nå er på høring. Endringene vil gjelde det norske forbrukere betaler for å ringe eller sende SMS fra Norge til et annet land i EU/EØS-området. Den reviderte BEREC-forordningen ble publisert i EU-tidende 17. desember 2018. Av vedtaket går det fram at EØS/EFTA-landene i framtiden vil kunne delta i BERCs styringsorganer og arbeidsgrupper. På grunn av tidligere uklarhet om betingelsene for dette har Norge, Island og Liechtenstein ikke villet innlemme den opprinnelige BERC-forordningen i EØS-avtalen.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018
Høring om planlagt evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 7.12.2018
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.11.2018
Radiodirektivet skal blant annet fremme bruk felles ladere for mobilt elektronisk utstyr. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.

Sider