Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.05.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
11.05.2019 Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
08.05.2019 Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
08.05.2019 Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
08.05.2019 Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
07.05.2019 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
07.05.2019 Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
04.05.2019 Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
04.05.2019 Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
03.05.2019 Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser om måling av omfanget av matavfall
03.05.2019 Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
03.05.2019 Våpendirektivet: gjennomføringsbestemmelser om administrativt sammarbeid ved hjelp av IMI
01.05.2019 Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
30.04.2019 WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
30.04.2019 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
30.04.2019 Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
27.04.2019 Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
27.04.2019 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
27.04.2019 Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
27.04.2019 Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
26.04.2019 Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
26.04.2019 Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
26.04.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019 Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.04.2019 Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
25.04.2019 Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.04.2019 Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
24.04.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
24.04.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
24.04.2019 Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
18.04.2019 Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
18.04.2019 Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
18.04.2019 Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
18.04.2019 Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
17.04.2019 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
17.04.2019 Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
17.04.2019 Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
17.04.2019 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
17.04.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.04.2019 Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
13.04.2019 Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.04.2019 Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
13.04.2019 Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.04.2019 Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
12.04.2019 Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Sider