Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
10.12.2019 Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
10.12.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
09.12.2019 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
07.12.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
06.12.2019 Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
05.12.2019 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
05.12.2019 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
05.12.2019 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om formeringsmateriale
04.12.2019 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
04.12.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
04.12.2019 Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
04.12.2019 Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
04.12.2019 Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
04.12.2019 Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
04.12.2019 Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
04.12.2019 Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
04.12.2019 Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
04.12.2019 Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
04.12.2019 Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
04.12.2019 Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
04.12.2019 Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
04.12.2019 Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
04.12.2019 Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser
03.12.2019 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
03.12.2019 Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
03.12.2019 Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
03.12.2019 Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
03.12.2019 Krav til datalinktjenester i det europeiske luftrommet: unntaksbestemmelser
03.12.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
03.12.2019 Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
03.12.2019 Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
03.12.2019 Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
03.12.2019 Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
02.12.2019 Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
01.12.2019 Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
01.12.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
01.12.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
30.11.2019 Miljøvennlig urforming av klimaanlegg og komfortvifter (revisjon)
30.11.2019 Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
29.11.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
29.11.2019 Energimerking av tørketromler for husholdninger (revisjon)
29.11.2019 Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (revisjon)
28.11.2019 Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina
28.11.2019 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.11.2019 Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
28.11.2019 Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave

Sider