Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
07.05.2020 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
07.05.2020 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
04.05.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
01.05.2020 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for overflatebehandling med organiske løsningsmidler
30.04.2020 Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
30.04.2020 Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020 Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
28.04.2020 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om flytting av akvatiske dyr og animalske produkter av akvatiske dyr
27.04.2020 Merking av energirelaterte produkter: retting av visse språkversjoner
27.04.2020 Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser
27.04.2020 Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
26.04.2020 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om transport av husdyr og rugeegg
25.04.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn
24.04.2020 Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser
22.04.2020 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
21.04.2020 Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
21.04.2020 Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
21.04.2020 Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
21.04.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Ungarn
21.04.2020 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
20.04.2020 Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
20.04.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
18.04.2020 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
18.04.2020 Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
18.04.2020 Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
18.04.2020 Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
17.04.2020 Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
16.04.2020 Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
16.04.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
15.04.2020 Retningslinjer for covid-19-tester
15.04.2020 Retningslinjer for legemiddelforsyningen i forbindelse med covid-19-utbruddet
15.04.2020 Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
15.04.2020 Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
15.04.2020 Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
15.04.2020 Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
14.04.2020 Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
09.04.2020 Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
08.04.2020 EU-anbefaling om mobilapplikasjoner og bruk av anonymiserte mobilitetsdata i forbindelse med covid-19-krisen
07.04.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland og Ungarn
03.04.2020 Retningslinjer om EU-krisehjelp ved helsesamarbeid over grensene i forbindelse med covid-19-utbruddet
03.04.2020 Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
03.04.2020 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
02.04.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
01.04.2020 Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
31.03.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

Sider