Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
28.02.2020 Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
27.02.2020 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
22.02.2020 Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
22.02.2020 Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
21.02.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia
20.02.2020 Våpendirektivet (kodifisering)
19.02.2020 Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
19.02.2020 Biocider: godkjenning av produktfamilien HYPRED‘s octanoic acid based products
19.02.2020 Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
18.02.2020 Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
18.02.2020 Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
18.02.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn
17.02.2020 Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
17.02.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
17.02.2020 Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
17.02.2020 Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
15.02.2020 Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
14.02.2020 Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
14.02.2020 Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
14.02.2020 Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
13.02.2020 Markedsordninger for vin: retting av endringsbestemmelser
13.02.2020 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet og luftfartsdata
13.02.2020 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
10.02.2020 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
09.02.2020 Det felles europeiske luftrom: oppnevning av medlemmer av 'Network Management Board' og 'European Aviation Crisis Coordination Cell '
09.02.2020 Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2020-2029
09.02.2020 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
09.02.2020 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
07.02.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.02.2020 Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
06.02.2020 Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr
06.02.2020 Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav
04.02.2020 Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
03.02.2020 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
01.02.2020 Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet
01.02.2020 Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
01.02.2020 Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
01.02.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
01.02.2020 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturvirksomheter og transportører av akvatiske dyr
01.02.2020 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
01.02.2020 Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
01.02.2020 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
01.02.2020 Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5- og Euro 5+
31.01.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
30.01.2020 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
30.01.2020 Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
25.01.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn
22.01.2020 Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
22.01.2020 Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
20.01.2020 Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin

Sider