Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsvedtak 16.4.2019
EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019
EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019
EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.4.2019
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Regjeringen sendte 10. april 2019 EØS-komiteens vedtak om EUs kapitalkravsregelverk til Stortinget for samtykkebehandling. Skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav skal bidra til en mer solid banksektor. Store deler av innholdet er allerede gjennomført i norsk rett. Innlemmingen i EØS-avtalen vil likevel medføre enkelte lovendringer og en rekke forskriftsendringer. EØS-beslutningen er derfor avhengig av Stortingets samtykke, samt samtykke fra Islands og Liechtensteins nasjonalforsamlinger, for å tre i kraft. De sentrale rettsaktene i det reviderte regelverket er kapitalkravsdirektivet (CRD) (dette faktaarket) og kapitalkravsforordningen (CRR).
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Foto: Pixabay
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Regjeringen sendte 10. april 2019 EØS-komiteens vedtak om EUs reviderte regelverk om verdipapirhandel til Stortinget for samtykkebehandling. Revisjonen skal bidra til mer velfungerende verdipapirmarkeder og redusert risiko. Stortingets samtykke er nødvendig fordi regelverket innebærer overføring av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan. Innlemmelsen gjelder verdipapirmarkedsdirektivet MiFID II (dette faktaarket) og verdipapirmarkedsforordningen MiFIR, samt en stort antall tilknyttede rettsakter.
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.4.2019

Sider