Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.7.2019
EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.6.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 5.7.2019
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. EØS-komiteen gjorde i 8. mai 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.7.2019

Sider