Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 23.10.2018
Norsk forskrift kunngjort 18.10.2018
EUs reviderte direktiv for skipsutstyr gjelder nå i hele EØS-området. Direktivet fra 2014 ble i slutten av august innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre, og norske forskrifter om skipsutstyr ble kunngjort 9. september og 7. oktober. Formålet med direktivet er å harmonisere gjennomføringen av internasjonale krav til skipsutstyr der dette åpner for fortolkninger. Basert på en samsvarserklæring etter godkjenning av et teknisk kontrollorgan, kan produsenter eller importører påføre rattmerket (wheelmark) på skipsutstyret. Samsvarserklæringen og rattmerket sikrer at skipsutstyret kan brukes på ethvert skip flagget i det indre marked. Direktivet skjerper samtidig kravet til markedsovervåkning av at skipsutstyr plassert i markedet oppfyller gjeldende krav. I Norge er krav til skip og utstyr hjemlet i skipssikkerhetsloven med Sjøfartsdirektoratet som kontrollmyndighet. Markedskontroll av elektronisk kommunikasjonsystyr er imidlertid lagt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det nye direktivet opphever det opprinnelige skipsutstyrdirektivet fra 1996.
Omtale av EU-høring publisert av Samferdselsdepartementet 17.10.2018
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Sider