Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 18.12.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2019
Nye EU-typegodkjenningsregler introduserer nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024.
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.12.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.12.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.12.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 11.12.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2019

Sider