Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 24.4.2019. Norsk omtale publisert av Samferdselsdepartementet 2.5.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2019
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.4.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.4.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Nye EU-typegodkjenningsregler vil introdusere nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.4.2019
Uavhengig rapport levert til Kommisjonen 15.4.2019
Photo: Pixabay
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019
Europakommisjonen la i 2017 fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.4.2019

Sider