Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 2.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 24.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.7.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.7.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
EU har vedtatt felles regler for bruk av droner. Forordningen som neste år skal erstatte nasjonale bestemmelser i EU-landene, setter blant annet krav til registrering og elektronisk ID og fastsetter maksimal flyhøyde til 120 meter for private droner. Regelverket er utarbeidet av EUs flysikkerhetsbyrå og var på høring i Norge i 2018.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019

Sider