Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
19.03.2019
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
19.03.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
19.03.2019
Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit
19.03.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder
19.03.2019
Maskindirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder
18.03.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
18.03.2019
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
15.03.2019
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
15.03.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
14.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
14.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11
14.03.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
14.03.2019
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020
14.03.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
14.03.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen
14.03.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
14.03.2019
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
13.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon
13.03.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel
13.03.2019
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
13.03.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
13.03.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
13.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
12.03.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
12.03.2019
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern
12.03.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
12.03.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
12.03.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
12.03.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
11.03.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
11.03.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
08.03.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.03.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
07.03.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
07.03.2019
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
05.03.2019
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
05.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
04.03.2019
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
04.03.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
28.02.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
27.02.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
27.02.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
27.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
26.02.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
26.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
25.02.2019

Sider