Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
18.03.2020
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
16.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
16.03.2020
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
16.03.2020
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
14.03.2020
Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
12.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
11.03.2020
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
09.03.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
09.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
06.03.2020
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
06.03.2020
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
05.03.2020
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
05.03.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot
04.03.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
04.03.2020
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
04.03.2020
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
04.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
04.03.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
03.03.2020
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
02.03.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
28.02.2020
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
28.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
28.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
27.02.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
27.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
27.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
26.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
26.02.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
25.02.2020
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
21.02.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5 og Euro 5+
20.02.2020
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
20.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia
20.02.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.02.2020
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
19.02.2020
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
17.02.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn
17.02.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
14.02.2020
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
14.02.2020
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
14.02.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
14.02.2020
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
14.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
14.02.2020
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
14.02.2020
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
13.02.2020

Sider