Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
20.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon)
20.06.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
20.06.2019
Europeisk personlig pensjonsordning
20.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
20.06.2019
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon)
20.06.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
20.06.2019
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
20.06.2019
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
20.06.2019
Balanse mellom arbeids- og familieliv
20.06.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
20.06.2019
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
20.06.2019
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
20.06.2019
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
20.06.2019
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
19.06.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
17.06.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
17.06.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
17.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
17.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
17.06.2019
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
17.06.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
14.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl.
13.06.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
13.06.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
12.06.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
12.06.2019
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
11.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
07.06.2019
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
07.06.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
07.06.2019
Henstilling om modernisering av bygninger (energieffektivisering)
07.06.2019
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
06.06.2019
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
06.06.2019
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
05.06.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
05.06.2019
Elmarkedsforordningen (revisjon)
05.06.2019
Gjødselforordningen (revisjon)
05.06.2019
Beredskap i elektrisitetssektoren
05.06.2019
Elmarkedsdirektivet (revisjon)
05.06.2019
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
05.06.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
05.06.2019
Reduksjon av plast i miljøet
05.06.2019
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
05.06.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.06.2019
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
29.05.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.05.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
29.05.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
29.05.2019

Sider