Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
27.04.2020
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
27.04.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
24.04.2020
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
24.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8: generell forlengelse samt endringsbestemmelser om Ungarn
24.04.2020
Revisjonsdirektivet: krav til vedkommende myndigheter i Sør-Afrika
23.04.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
23.04.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
21.04.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
20.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Ungarn
20.04.2020
Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
20.04.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.04.2020
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
16.04.2020
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
16.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
15.04.2020
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
15.04.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om administrative krav
15.04.2020
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
14.04.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
08.04.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
08.04.2020
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
08.04.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
07.04.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland og Ungarn
06.04.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
06.04.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
03.04.2020
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
03.04.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
03.04.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
03.04.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
02.04.2020
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
02.04.2020
EU-listen over ny mat: rettelser
01.04.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.04.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
31.03.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
30.03.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
27.03.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
26.03.2020
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft
26.03.2020
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
25.03.2020
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
24.03.2020
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
23.03.2020
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
19.03.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
19.03.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
18.03.2020
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
16.03.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
16.03.2020
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
16.03.2020
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
14.03.2020
Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.03.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
12.03.2020

Sider