Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
12.06.2019
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
12.06.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
11.06.2019
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
07.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
07.06.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
07.06.2019
Henstilling om modernisering av bygninger (energieffektivisering)
07.06.2019
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
06.06.2019
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
06.06.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
05.06.2019
Beredskap i elektrisitetssektoren
05.06.2019
Elmarkedsdirektivet (revisjon)
05.06.2019
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
05.06.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.06.2019
Gjødselforordningen (revisjon)
05.06.2019
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
05.06.2019
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
05.06.2019
Reduksjon av plast i miljøet
05.06.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
05.06.2019
Elmarkedsforordningen (revisjon)
05.06.2019
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
29.05.2019
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
29.05.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
29.05.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
29.05.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
29.05.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
29.05.2019
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
29.05.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
29.05.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.05.2019
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.05.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier
28.05.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
28.05.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
28.05.2019
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
28.05.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
28.05.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
28.05.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
27.05.2019
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
27.05.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.05.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner
24.05.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
24.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
22.05.2019
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
20.05.2019
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
20.05.2019
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
20.05.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
20.05.2019
Kontraktsregler for salg av varer
20.05.2019
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
20.05.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
20.05.2019

Sider