Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
14.05.2019
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
14.05.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
14.05.2019
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
14.05.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
13.05.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
13.05.2019
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
10.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
08.05.2019
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
08.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
07.05.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
07.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
06.05.2019
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
06.05.2019
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
03.05.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
02.05.2019
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
02.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
30.04.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
30.04.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
29.04.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
25.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
24.04.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
24.04.2019
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
24.04.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
23.04.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
23.04.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
23.04.2019
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
17.04.2019
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede
17.04.2019
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet
17.04.2019
Skipsavfallsdirektivet (revisjon)
17.04.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)
17.04.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
17.04.2019
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
17.04.2019
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon)
17.04.2019
Gassdirektivet: endringsbestemmelser
17.04.2019
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
17.04.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
17.04.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
17.04.2019
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
16.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
15.04.2019
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
15.04.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
15.04.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

Sider