Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Biocider: forlenget godkjenning av akrolein til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
15.07.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
15.07.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
15.07.2020
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.07.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
15.07.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
15.07.2020
Biocider: forlenget av godkjenning av kreosot til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
15.07.2020
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
15.07.2020
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
15.07.2020
Elektronisk godsinformasjon
15.07.2020
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
13.07.2020
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
09.07.2020
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
09.07.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
09.07.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av virksomheter for formeringsmateriale og krav til sporbarhet av formeringsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien
09.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
09.07.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
09.07.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til alle fuglearter ment for egglegging
09.07.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
09.07.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om moderniseringsfondet
09.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
09.07.2020
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
07.07.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
07.07.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
06.07.2020
Tillatelse til tiltak for stabilisering av markedet i vinsektoren
06.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
03.07.2020
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.07.2020
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
02.07.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
01.07.2020
Godkjenning av omsetning av urtete av kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
01.07.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
30.06.2020
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
30.06.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
30.06.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
29.06.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
26.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
25.06.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
24.06.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2020
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
18.06.2020
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer
18.06.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
18.06.2020
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
18.06.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
17.06.2020
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
17.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
17.06.2020
Erverv av jordbruksareal i Kroatia: forlengelse av overgangsperiode
16.06.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
15.06.2020

Sider