Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
13.12.2018
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
13.12.2018
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
13.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
13.12.2018
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
13.12.2018
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
13.12.2018
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
13.12.2018
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
13.12.2018
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
13.12.2018
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
13.12.2018
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
13.12.2018
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
13.12.2018
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
13.12.2018
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
12.12.2018
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
12.12.2018
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
11.12.2018
Veterinærlegemiddelforordningen (revisjon)
11.12.2018
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked
11.12.2018
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
11.12.2018
Fornybar energidirektivet (revisjon)
11.12.2018
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser
11.12.2018
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
11.12.2018
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
11.12.2018
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
11.12.2018
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
11.12.2018
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
11.12.2018
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
10.12.2018
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
07.12.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
07.12.2018
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
07.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
06.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
06.12.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
05.12.2018
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
04.12.2018
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
03.12.2018
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
03.12.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
03.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
30.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
29.11.2018
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
29.11.2018
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
29.11.2018
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
29.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
28.11.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
28.11.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
28.11.2018
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
28.11.2018
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
28.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
28.11.2018

Sider