Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
01.10.2020
Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
01.10.2020
Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter
30.09.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
28.09.2020
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
28.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
24.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
23.09.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
21.09.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
21.09.2020
EU-henstilling om fremme av bredbåndsinfrastruktur inkludert 5G
18.09.2020
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre
18.09.2020
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
16.09.2020
EUs finansieringsordning for fornybar energi
15.09.2020
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
15.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
14.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
14.09.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
11.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
11.09.2020
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
10.09.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
09.09.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
09.09.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
07.09.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
07.09.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
07.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
02.09.2020
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse
02.09.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
31.08.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
31.08.2020
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
28.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
27.08.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
27.08.2020
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier
25.08.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
24.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
20.08.2020
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
19.08.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
19.08.2020
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
12.08.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
11.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
10.08.2020
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
07.08.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
07.08.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
07.08.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
07.08.2020
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.08.2020

Sider