Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
06.08.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
06.08.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
06.08.2020
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia
06.08.2020
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
06.08.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
05.08.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
05.08.2020
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl
05.08.2020
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
04.08.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
03.08.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
03.08.2020
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
31.07.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
31.07.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
30.07.2020
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
30.07.2020
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
29.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia
27.07.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
24.07.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
24.07.2020
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser
24.07.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
24.07.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
24.07.2020
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
24.07.2020
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
24.07.2020
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.07.2020
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.07.2020
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.07.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
24.07.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
23.07.2020
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
23.07.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl
23.07.2020
Godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
23.07.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’
23.07.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
22.07.2020
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2021
20.07.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
20.07.2020
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
20.07.2020
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
16.07.2020
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
16.07.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Ungarn og Slovakia
16.07.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
15.07.2020
Elektronisk godsinformasjon
15.07.2020
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
15.07.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
15.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
15.07.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
15.07.2020
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.07.2020
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
15.07.2020
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
15.07.2020
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
15.07.2020

Sider