Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribac m.fl.
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat)
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom

Sider