Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Unionslisten for ny mat: rettelse
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler

Sider