Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer

Sider