Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Sider