Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018)
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
Personvernforordningen
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
Unionslisten for ny mat
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
Krav til innhold i søknader om ny mat
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone

Sider