Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
CO2-utslippsskrav for personbiler
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013

Sider