Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
Unionslisten for ny mat: rettelse
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam

Sider