Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra varebiler
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam

Sider