Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
Unionslisten for ny mat: rettelse
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.

Sider